Psycho-Motivačné

Psycho-Filozoficko-Spoločensko-Vzťahovo-Motivačné. :P

Recenzie kníh o sebamotivácii, sebavzdelávaní, time managemente + o psychologických, filozofických, sociálno-spoločenských či ´vzťahových´ témach.