Tvůrčí psaní pro každého 1 je SUPER knižka pre všetkých, ktorí chcú začať písať, no nevedia ako. Táto publikácia vás na 355 reálnych stranách zasvätí do tajov písania, a do rôznych literárnych, publicistických a spravodajských žánrov.

Začiatok knihy je dosť teoretický, ale to vôbec nevadí. 😉 Najviac sa v ňom píše o talente, motivácii a spisovateľoch ako takých. Je to také všeobecné zhrnutie všetkých možných poznatkov, takže aj táto úvodná časť je napokon FAJN.

Spisovateľka tejto knihy prevádzkuje zároveň webový portál mamtalent.cz a má tiež literárnu agentúru MAM TALENT s. r. o., ktorá autorom poskytuje rôzne služby.

V Čechách bola vraj prvou lektorkou tvorivého písania, ktorá sa dokázala komplexne postarať o svojho autora. Mimo iného, sa každému autorovi snaží nájsť vhodné vydavateľstvo pre jeho tvorbu. V jej agentúre robia napr. aj odborné posudky, ktoré (za poplatok) každé dielo dopodrobna zhodnotia.

Autorka v knihe vtipne a odľahčene, ale zároveň veľmi kompetentne rozoberá rôzne problémy, s ktorými sa autori stretávajú, a snaží sa im poradiť. Páčia sa mi mnohé povzbudivé vety v jej knihe:

„Ak chcete písať, na veku nezáleží. Najdôležitejšia je vaša chuť, odvaha a usilovnosť.“

OBSAH

13 = čo je tvorivé písanie + rady o tom, že ak vás písanie baví, tak máte písať ďalej, a nenechať sa len tak odradiť.

17 = pochvalné hodnotenie, konštruktívna kritika (erudovaným odborníkom) = aj návrhy na zlepšenie, oficiálna odborná kritika vs. čitateľské recenzie

19 = že ročne v Čechách vychádza 18.000 kníh/ročne

22 = či sa dá písanie naučiť – že vraj na to treba mať ´básnické črevo´= talent

28 = že Karel Čapek písal radšej ceruzkou na papier, ako na písacom stroji, a E. Hemingway postojačky, aby napísal len to podstatné.

30 = že je lepšie písať na vedľajší príjem, ako na hlavný. Hlavne pri tom hlavnom, totiž autor stráca veľa zo svojej slobody, a píše na zákazku.

35 = že si treba vytvoriť svoje ´vlastné stanovisko a postoj´

36 = že sú 2 skupiny autorov: tí, ktorí prijímajú komerčné zákazky a tí, ktorí nie

37 = že šanca stať sa slávnym, je „zatraceně malá“, ale skúsiť to treba

39 = že stále platí príslovie: „Ľudská sláva, poľná tráva!“

40 = či chceme byť dobrí autori alebo skôr tí slávni?!

42 = vydávanie kníh vl. nákladom – že nestačí len pekná obálka, ale treba mať aj dobrý obsah! (dej, postavy, emócie)

43 = že v Čechách vychádza 18.000 kníh ročne ( z toho 5-6.000 beletria)

46 = treba mať beta čitateľov, alebo aj odborný posudok + gram. korektúru

48 = o autorských chybách (gramatických i štylistických), je to FAJN

51 = treba si vybrať profesionálne grafické štúdio (spravia obálku, sadzbu)

52 = tlač knihy s rozumom = vzdialenejšie tlačiarne bývajú lacnejšie:

Ak je náklad do 500 ks, tak použiť digitálnu tlač.

Ak je náklad nad 500 ks, tak ofsetovú tlač = štandardná

54 = distribučné spol. musia dostať knihu do kamenných a internetových kníhkupectiev

57 = že ´amatérsky´ vydané knihy mávajú väčšinou nižšiu úroveň, a že autorský honorár od vydavateľa je síce niekedy len 7%, ale sme bez rizika!!!

58-59 = veľmi dobré rady

61-74 = o novinárskej práci, etikete a ´zaujatých´/ kúpených recenziách

68 = že FOTO do tlače musí mať min. 300 dpi, menej nie!

75-86 = internet a blogy = ako zaujímavé ´verejné denníčky´

89 = že ŽURNALISTIKA sa delí na 2 základné zložky = spravodajstvo a publicistiku (a ich žánre).

90 = spravodajstvo nesmie obsahovať autorov ´názor´, ale je objektívne, rýchle, presné a vyvážené!!! Vzniklo ako prvé (keď sa INFO stala TOVARom)

91 = vývoj žánrov = od spravodajských – publicistické – a z nich literárne (beletristické), a že sa niekedy aj prekrývajú

92 = že autorov štýl nie je možné ukradnúť, iba napodobniť

93 = kompozícia + štýl = 2 zákl. atribúty, ktoré rozhodujú o úspešnosti diela. Sú to zároveň zložky, ktorými žánre od seba odlišujeme.

95 = že fejtón si môžeme zameniť so stĺpčekom + že zaniknutými žánrami sú napr.: črta, úvodník (býval politický). Dnes ho zastúpil editoriál, epigram…

99 = reportáž = svedectvo = musí byť pravdivé a objektívne, s faktami

135 = interview = rozhovor (dialóg).

Autorizácia = spovedanému dáme prečítať a odsúhlasiť to, čo plánujeme zverejniť (vraj dotyčný ani nemusí súhlasiť, ALE je dobrým zvykom, robiť ju)

167 = fejtón =  Rudolf Křesťan: Slepičí krok (1986) : Tady soukromý byt

Fejtón má mať autorský zámer = napr. pobaviť alebo donútiť k premýšľaniu

Fejtón sa zameriava na 1 predmet, 1 myšlienku / ľahký, ľudový štýl / vtipná pointa / rozoberá staré- ´večné´ témy novým (ironickým) pohľadom.

183 = sloupek = stĺpček = Karel Čapek = vytlačený v stĺpčeku

= vtipný námet autor postupne zovšeobecňuje. Je podobný fejtónu (fejtón je nadčasovým materiálom = obľúbené psy), ale stĺpček rieši aktuálnu udalosť

197 = recenzia = hodnotenie + analýza (rozobratie) + porovnávanie diela

= nemá ísť o bezhlavú kritiku, ale o kvalitnú analýzu s ušľachtilým cieľom = pomôcť autorovi, aby napravil svoje chyby

Literárni blogeri – dostávajú knižky, ktoré si potom môžu ponechať.

207 = komentár = treba mať veľmi dobrý prehľad v problematike (politika, spoločnosť, hospodárstvo)

= kritizuje aj chváli = snaha o objektívne videnie

221 = glosa = krátky a sarkastický komentár, založený na vlastnom názore

227 = soudnička = reportáž z priebehu súdneho procesu

= dnes hlavne v bulvárnych novinách, nesmie chýbať silný príbeh

= podobne ako reportáž, stojí na rozhraní spravodajstva – a – publicistiky

235 = nekrológ = sa tlačí pri úmrtí známej osobnosti

241 = ďalšie žurnalistické žánre: (medailón + portrét = sú podobné nekrológu)

245 = NAJzaujímavejšia časť knihy pre mňa

Príbeh = vymýšľanie príbehov = naratívna tvorba

Jedno krásne príslovie hovorí: „Iba dve bytosti majú tú moc určiť, kedy sa čo komu stane, kedy sa kto narodí a kedy kto zomrie – Boh a spisovateľ.“

Budovanie/Stavba príbehu = (pútavý dej) = je alfou a omegou tvorivej spisovateľskej práce + Budovanie postáv + Budovanie vzťahov medzi nimi!!!

246 = najskôr treba mať dobrý nápad = myšlienku

Čerpáme zo svojho života + zbierame info = (kompilácia faktov) = študovanie prostredia a rôznych materiálov (knihy, archívy, internet)

251 = námet na knihu = základná kostra príbehu = objasnenie o čom = 1-2 A4

254 = začiatok príbehu = nemá byť nudný, len nás oboznámiť

Že kedysi sa slohové práce delili na úvod, jadro, záver, ALE DNES sú to už ´situácia, komplikácia a záver (rozuzlenie)´.

= čo sa dá vyjadriť dejom, tak vyjadriť dejom (a nie nudným dlhým opisom)

260 = že našou úlohou nie je stvárniť realitu, ale poskytnúť ilúziu reality

263 = komplikácia = hlavná časť príbehu (h. dej, h. zápletka, h. myšlienka)

TU budujeme charaktery postáv, vzťahy medzi nimi, i celý príbeh

265 = existujú 2 typy príbehov:

Vertikálny = postavy udávajú tempo, oni ovplyvňujú udalosti i svoj osud

Lineárny = tým hlavným v nich je dej, postavy sú ovládané udalosťami a osudom / nemajú svoj život aktívne pod kontrolou

+ existujú ešte príbehy: otvorené (vieme kto je zlý) + zatvorené (dozvedáme sa)

267 = príbeh nie je realita, ale len ilúzia reality ;)) Čitateľ nám musí veriť a musí všetko prežívať.

271 = „Postavy máte od toho, aby ste ich využili k vyšším cieľom a aby ste im do úst vložili dôležitejšie vety.“ 

268 = časový zámok a kompresia = príbeh sa má odohrať v čo najkratšom čase

Extrémy = (1!) kladný hrdina má byť ten NAJlepší z NAJ, a (1!) záporný ten NAJhorší z NAJhorších (človek, zviera, živel, choroba)

Dialógy = žiadne tliachanie, ale vždy niečo pre niečo = vyjadrujeme vzťahy

277 = „Autor musí poznať veľmi dobre dušu každej svojej postavy.“

280 = hlavný hrdina (kladný aj záporný) chce dosiahnuť svoj cieľ za každú cenu.

„Je to základný konflikt, ktorý vo vašom príbehu nesmie chýbať. Cieľ je pre postavu tak dôležitý, že pre jeho dosiahnutie pokojne položí život.“

282 = autor je ten, kto rozhoduje, ako sa príbeh skončí!

„Vy rozhodujete, kto bude žiť a kto umrie. Vy dávate svojim postavám zmysel.“

283 = postavy treba od seba odlíšiť = každá je iná

288 = záver = (rozuzlenie) dobrý alebo zlý, ale nie otvorený, lebo ten naštve 😛

292 = vygradovať dej, hl. postava musí prekonať najväčšiu prekážku, emócie!

293 = každý dialóg musí: posúvať dej dopredu ALEBO charakterizovať postavu (+ vyjadruje atmosféru a napätia, + mení tempo príbehu)

316 = autor si môže nakresliť ´pavúka´ (vzťahy medzi postavami)

322 = rady ohľadom písania, že ideálne by bolo 5 strán/denne

326 = ako si ochrániť svoje dielo (WGA v USA/ ag.Dilia v Čechách)

331 = Najčastejšie otázky

335 = jednorazový honorár + 7-8-9% z ceny knihy (u veľmi dobrých autorov to môže byť aj viac, u tých špičkových aj 12-15% z ceny knihy)

339 = prvotina neznámeho autora = 1000-1300 výtlačkov, skúsenejší autor 2000-2500 kusov, a populárny autor = náklad 3-5.000.

341 = Prílohy, napr. Etický kódex novinára

INFO: Žánre ako poviedka, novela a román sú podrobnejšie spracované v druhom diele Tvůrčí psaní pro každého 2.

ZHRNUTIE:

Kniha Tvůrčí psaní pro každého 1 sa mi páčila. Píše sa v nej hlavne to, že ak vás písanie baví, máte ho robiť aj naďalej, pretože ak v ňom vytrváte, pravdepodobne sa v ňom budete zlepšovať… Ďalej sa v nej píše, že pokiaľ nemáte istotu, že sa ním dokáže uživiť, tak by ste nemali opúšťať svoje stále zamestnanie. Zaujímavé pre mňa boli nielen poznatky o teórii písania, ale aj druhá polovica knihy, ktorá sa zaoberala tvorením príbehu – deja + praktickými radami ohľadom písania a vydávania kníh.

PRE KOHO:

SUPER učebnica pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o základoch písania a o literárnych žánroch = pre začínajúcich spisovateľov, ako aj pre študentov literatúry a žurnalistiky.

PLUSY:

+ bohatá teória aj vysvetľovanie pojmov

+ v učebnici nájdete rozobrané mnohé literárne žánre a pojmy

+ ukážky rôznych žánrov

MÍNUSY:

-čeština

-kniha sa nevenuje poviedke, novele ani románu (to nájdete v Tvůrčí psaní pro každého 2)

HODNOTENIE:

4*/5 SUPER