Autorka tejto hrubšej a vynovenej knihy – Tvůrčí psaní pro každého 2 (z roku 2020) – už celkom na samom úvode (str.7) pripomína, že autor beletrie by mal mať jednoznačne aj talent, a aj ovládať literárne (spisovateľské) remeslo.

Pani Dočekalová celú túto knihu koncipovala ako učebnicu a knižného radcu, ktorý budúcim autorom pomôže vytvoriť ich prvotinu. P. Dočekalová tu svojich čitateľov podrobne sprevádza, a krok za krokom im ukazuje, ako by svoju fiktívnu knihu od začiatku tvorila ona sama.

Rovnako tak ako v prvom vydaní tejto knihy (z roku 2009), aj teraz tu spomína britského románopisca a kritika Davida Lodgeho, a to, čo si o tomto umení (tvorbe literárneho textu) myslí on. Vraj k tomu autor potrebuje množstvo skúseností a schopností, ale taktiež obrovský kus šťastia.

Dá sa povedať, že táto novšia a vylepšená kniha je obohatená o ešte viac príkladov a cvičení, ktoré si môžete spraviť priamo v knihe. Obsah tejto aktualizovanej knihy je však takmer úplne totožný ako v tej prvej, akurát v tejto p. Dočekalová vypustila všetky poznámky ohľadom tvorby filmu (1., 2. a 3. dejstvo vo filme, filmový dialóg, aj filmový scenár). Namiesto toho pridala iné poznatky:

Tvůrčí psaní pro každého 2 (z roku 2020) – zadná obálka

Toto vydanie je vlastne DOPLNENIE staršej knihy z roku 2009:

Napr. na strane 139 sa spomína ´Slovesný čas rozprávania´, ktorý v 1. vydaní chýbal. Autorka tým myslí to, že spisovateľ by mal minulý, prítomný a budúci čas používať podľa toho, ktorý sa mu jednoduchšie píše, a zároveň tak, aby to bolo pre čitateľov zrozumiteľné.

Na strane 257 sa opisuje Kapacita postavy a jej využite v 2. dejstve, a pani Dočekalová tu pridáva 2 príklady postáv, ktorých kapacita sa môže znižovať/zvyšovať, tak ako sa to deje aj bežne u normálnych ľudí. Ide o športovkyňu na súťaži a o lekára, ktorý chce so svojou lekárskou praxou skončiť.

Na strane 272 sa navyše rozoberá teória 3D postáv a všetky ich dimenzie (fyzio+psycho+sociologická). Mali by vraj byť u každej postavy v súlade, a autor by mal svoje (aspoň tie hlavné) postavy poznať takto do detailov.

Od strany 301 sa autorka zaoberá literárnymi dialógmi, nerieši tu však tie filmové, ktoré v krátkosti uvádzala v prvom vydaní svojho diela. Uvádza tu len 3 najznámejšie typy dialógových techník, ktorými sú:

  • Dialógy typu ´čo na srdci, to na jazyku´
  • dialógy s podtextom (postava niečo hovorí, no niečo iné tým myslí)
  • technika zoznamy (postavia vypovie všetko naraz, – je to akčné)

a vraj sa autor musí dostatočne ´vypísať´, aby tvoril naozaj dobré dialógy.

Na strane 350 pani Dočekalová hovorí o tom, že v roku 2019 vydali vydavateľstvá v Čechách až 6000 knižných titulov, pričom vydávať prvotiny je pre každé vydavateľstvo rizikovým činom.

Od strany 352 do 358 sa nachádzajú Rady pre pohodové písanie, a je ich rovnako 33, ako v prvom vydaní. Sú to zároveň tie isté nápomocné rady ako v prvej knihe, akurát na strane 354 si autorka propaguje knihu vydanú jej vydavateľstvom MÁM TALENT, v roku 2019. Ide o učebnicu s 200 cvičeniami ´H(P)ravé psaní´ pre rozvoj kreatívneho myslenia.

https://www.youtube.com/watch?v=BvaK6jyPAD4

363 = Zmluvné podmienky vydania knihy

Začiatočník máva províziu 6-8%, kým známi autori 12% z každej predanej knihy (predajná cena vydavateľa bez DPH) // v 1.vydaní z 2009 uvádzala 4-5% pri začiatočníkoch. //

Niekedy má autor v zmluve uvedené len provízie, no niekedy aj zálohu, či fixnú platbu.

  • Záloha je dopredu vyplateným honorárom (za čoskoro predané knihy)
  • Fixnú platbu za svoje dielo dostane autor len raz, a potom už nič viac.

365 = Uzatvárať Licenčnú zmluvu by sme mali v spolupráci s literárnym agentom, alebo so svojím právnym zástupcom. Alebo mu aspoň treba dať tú Zmluvu prečítať.

V ČR (a ani u nás) sa autorské práva nedajú predať, preto vraj autor poskytuje na svoje dielo ´licenciu´. V Licenčnej zmluve musí byť presne uvedené, na čo (kniha, e-kniha), na ako dlho, v akom jazyku, a pre aké územie sa to vzťahuje.

Pri bežnom vydaní knihy vydavateľom, nesie všetky náklady (tlač, distribúcia) vydavateľ.

Spoločný podnik – je zdieľanie rizika medzi autorom a vydavateľstvom (pri prvotine), ale nie je to pre autora veľmi výhodné. Viac sa vraj už potom oplatí

Samovydanie – autor investuje vlastné peniaze, ale zostane mu aj zisk z predaja. Predajom kníh sa tak stáva podnikateľom a musí mať živnostenský list na vydavateľskú a nakladateľskú činnosť. + podať daňové priznanie (a platiť dane a odvody).

Preto p. Dočekalová odporúča knihy skôr iba ponúkať = rozdávať zadarmo známym. A taktiež si myslí, že mnohé knihy vydané svojpomocne, nemajú dostatočnú kvalitu.

372 = jej literárna agentúra MÁM TALENT vie ponúkať autorom všetky možné služby, dokonca aj tú s názvom ´Kompletná kniha´.

Na strane 388 uvádza aktuálne Internetové odkazy, ktoré nasmerujú autorov ďalej.

Tvůrčí psaní pro každého 2 (z roku 2020) – zadná obálka orezaná

ZHRNUTIE:

Kniha Tvůrčí psaní pro každého 2 (z roku 2020) je nápomocnou a prehľadnou učebnicou tvorivého písania. Celkovo je napísaná veľmi dobre a človeku, ktorý chce tvoriť poviedky, novely či romány, dokáže toho veľa objasniť. Samotné prečítanie knihy však, samozrejme, z nikoho spisovateľa nespraví. 😉

PRE KOHO:

Kniha Tvůrčí psaní pro každého 2 je vhodná pre všetkých, ktorí majú ambície písať, pre začínajúcich autorov, pre autorov, pre študentov literatúry, pre študentov žurnalistiky a pre študentov filmovej tvorby.

PLUSY:

+ zaujímavý a aktualizovaný obsah, ktorý inde nenájdete

+ podrobné vysvetlenie pojmov

+ skvelý štýl písania (lebo autorka je nielen lektorkou tvorivého písania, ale aj spisovateľkou beletrie)

+ skvelé rady (33), ktoré vám pomôžu pri písaní

+ niekoľko cvičení, ktoré vám pomôžu sa rozpísať

MÍNUSY:

– čeština

– nesúhlasím s názorom, že Autorský denník má byť podobne rozsiahly ako samotné dielo

– nesúhlasím ani s tým, že autor musí o sebe prezradiť vydavateľstvám všetko, a to hneď v prvom maily.

HODNOTENIE:

4*/5 SUPER!

P.S.: Ešte podrobnejšie POZNÁMKY a celý OBSAH knihy (z roku 2009) nájdete na https://www.anagramy.sk/tvurci-psani-pro-kazdeho-2-z-roku-2009/